PROJECTEN

BOS & LOMMERPLEIN

Voor Nuon ESS was Timmerman Legal betrokken als juridisch adviseur bij de totstandkoming van een project waarbij door een nieuw aan te leggen systeem van warmte-koude opslag (WKO).  warmte en/of koude werd geleverd aan ondernemers en huishoudens. 

Juridische kenmerken van dit project waren onder andere dat de WKO-installatie turnkey over genomen diende te worden van de projectontwikkelaar, waarbij de vestiging van de benodigde opstalrechten ingewikkeld was vanwege het erfpacht systeem in Amsterdam alsmede dat het een installatie betrof die zich boven een snelweg bevindt. Ook was de conformiteit van het project en de contractuele documenten met eisen vanuit de subsidieregelingen (EIA/VAMIL) van belang.

WARMCO2

WarmCO2 is een project waarbij de bijproducten warmte en CO2 afkomstig van kunstmestproducent Yara geleverd worden aan glastuinbouwers die zich in Terneuzen gaan vestigen. Het betreft hier dus een zeer duurzaam en milieuvriendelijk project waar Timmerman Legal bij betrokken is als juridisch adviseur.

Juridische elementen zijn onder andere design & built afspraken met aannemers, het sluiten van leveringsovereenkomsten met tuinders en het borgen van eigendommen van WarmCO2 middels het verkrijgen van de benodigde (zakelijke) rechten.

ZEELANDNET 

Voor ZeelandNet, een grote regionale internet service provider in Zeeland, is Timmerman Legal betrokken geweest bij de lancering van een interactief platform. Op dit platform kunnen gebruikers foto’s en video’s uploaden en bekijken. 

Juridisch relevante aandachtspunten waren onder andere het instellen van een systeem waarmee de auteursrechten kunnen worden beschermd en om er voor te zorgen dat het platform en de website voldoen aan wettelijke eisen (denk aan regulering aangaande privacy, elektronische handel, verkopen op afstand).  

PHILIPS LICENSERING

Voor Philips is Timmerman Legal als juridisch adviseur betrokken geweest bij de begeleiding en ontwikkeling van licentie contracten voor software en middleware. 

Kenmerken waren ondermeer het vastleggen van de juiste licentieafspraken tussen afnemers en Philips en het afsluiten van contracten met in- en externe leveranciers. 

NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR

Voor het multi utility bedrijf DELTA begeleidt Timmerman Legal de (geplande) bouw van een nieuw hoofdkantoor.

Kenmerken vanuit het recht daarbij zijn onder andere het Europees aanbesteden van bepaalde percelen en het tot stand brengen van het contractuele kader voor afspraken met leveranciers.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Timmerman Legal en regelgeving met betrekking tot het juridische vak, vul dan hieronder uw emailadres in.Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)