NIEUWE TECHNOLOGIE

Begrippen als technologie of nieuwe technologie worden veel gebruikt en de gebruiker van die termen heeft er waarschijnlijk een beeld bij. Maar waarvoor kan een onderneming nu bij Timmerman Legal terecht als die stelt zich in zijn juridische dienstverlening te richten op nieuwe technologie? 

De vraag die dan beantwoord moet worden is wat wij met nieuwe technologie bedoelen. Onder nieuwe technologie verstaat Timmerman Legal de systematische toepassing van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in de techniek en de commercie. 

Wat een nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling is, is voor meerdere uitleg vatbaar, maar naar mening van Timmerman Legal valt de huidige informatie- en communicatietechnologie daar zeker onder. Ook ontwikkelingen die bijdragen tot een duurzame samenleving, noem het groene technologie, bijvoorbeeld de ontwikkeling van zonnecellen, biobrandstoffen, innovatief hergebruik van reststoffen en energiezuinige opwekkingsmethodieken zien wij als nieuwe technologie

Elementen die voor de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe technologie van belang zijn en waarvoor juridische ondersteuning vaak noodzakelijk is, zijn onderzoek & ontwikkeling, informatie- en communicatietechnologie, “start-up” en moderne marketing.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Timmerman Legal en regelgeving met betrekking tot het juridische vak, vul dan hieronder uw emailadres in.Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)