REGULATORY

Door de liberalisering van de energiesector is er een systeem ontstaan waarbij een toezichthouder de markt bewaakt en waar nodig spelers op die markt reguleert. Denk aan de NMa en haar Energiekamer. De  toezichthouders leggen verplichtingen op die de randvoorwaarden bepalen voor de inrichting en bedrijfsvoering van ondernemingen. Consumenten kunnen door deze regelgeving beoordelen hoe energiebedrijven dienen te handelen. Het wel of niet voldoen aan die verplichtingen kan het succes of falen van een onderneming bepalen. 

Bij regelgeving kunt u denken aan leveringsvergunning, consultatie op algemene voorwaarden, zelfregulering, tariefregulering, “niet meer dan anders” beginsel, lasten onder dwangsom, concentratietoezicht en misbruik van machtsposities. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Timmerman Legal en regelgeving met betrekking tot het juridische vak, vul dan hieronder uw emailadres in.Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)